Activiteiten Stichting Initium Novum

Activiteiten in 2020

Inleiding

De stichting is op 23 maart 2017 bij notariële akte opgericht bij het kantoor Marks en Wachters te Eindhoven.

Na de oprichting van de Stichting Initium Novum zijn veel organisatorische en procedurele zaken geregeld.

Activiteiten 2020

Door het bewindvoerderskantoor waar wij zaken mee doen is aangegeven dat er In 2020, waarschijnlijk als gevolg van de Coronacrisis, minder beroep gedaan op schuldhulpverlening. Ook tot op dit moment in 2021 heeft die trend zich voorgezet en komen er markt breed weinig klanten bij. Dat geldt niet alleen voor de kleinere kantoren maar ook bij de grotere bewindvoerders met ca 1.000 klanten.

Door het gesloten zijn van winkels en horeca is er minder uitgegeven. Dat beeld bestaat volgens onze informatie ook bij andere bewindvoerders.

Veel kleine ondernemers houden nu het hoofd boven water met behulp van vooral de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandigen. De verwachting is dat zodra deze steun is afgebouwd wederom een groot aantal mensen zich voor schuldhulpverlening gaat aanmelden.

Wat ook meespeelt is dat tijdens de Corona-periode schuldeisers als huiseigenaren en energiebedrijven minder strikt zijn en mensen minder snel uit huis zetten of stroom afsluiten. In 2020 is er in totaal voor ruim €8.500,-- aan verstrekkingen gedaan. Daarmee zijn zeker drie huisuitzettingen voorkomen, waarvan er bij een persoon tijdelijk in onderdak is voorzien om dakloosheid te voorkomen. In het verstrekkingsbedrag zit ook een eenmalige ondersteuning aan de Voedselbank om de voedselpakketten in december bij 609 gezinnen (1364 personen) aan te vullen met noodzakelijke producten, die door de Corona crisis vanuit supermarktketens niet meer geleverd werden.

Initium Novum doet verstrekkingen aan mensen in ernstige financiële problemen zodat die mensen weer “op de rit” geholpen kunnen worden en hoopt dat er daarna ook geld terugbetaald wordt aan de stichting. Dit zijn doorgaans trajecten, die zich over meerdere kalenderjaren uitstrekken. Vanaf de oprichting heeft de stichting ruim € 22.000, -- ondersteuning gegeven en ca € 6.250, -- terugontvangen.

Ook in 20021 verwachten wij weer enkele bedragen terug te ontvangen.

Bestuurlijke ontwikkelingen:

Vanaf 1 oktober 2020 is Mw. C. van Bergen secretaris van de stichting Initium Novum. Zij is Mw. K. Wagt opgevolgd, die op die datum is teruggetreden.