Disclaimer

Deze website valt onder beheer van Stichting Initium Novum. Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Het bezoek aan deze website betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande disclaimer.

Inhoud

De website is met grote zorg samengesteld. Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van deze website. We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van deze website contact met ons op te nemen.

Aansprakelijkheid

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar gelinkt wordt.